Văn bản số 134/VPHĐBCQG -PL ngày 7/3/2016 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử

08:32 16/03/2016 | Lượt xem : 5718

File đính kèm.

Van ban so 134/VPHĐBCQG -PL Tải về

Tin khác