Thông tư số 06/2016/TT-BTC ngày 14/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021

16:51 24/02/2016 | Lượt xem : 4934

Xem toàn văn Thông tư số 06/2016/TT-BTC: Tại đây

Tin khác