Quyết định số 120/QĐ-BNV ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch tổng thể của Bộ Nội vụ về thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

16:58 24/02/2016 | Lượt xem : 3928

Xem toàn văn Quyết định số 120/QĐ-BNV: Tại đây

Tin khác