Kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tại Ủy ban Dân tộc

09:57 19/11/2018 | Lượt xem : 4532

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đối với Đảng bộ Ủy ban Dân tộc.
Với mục tiêu củng cố, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho rằng, đây là dịp trao đổi, nêu lên kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ ra những ưu điểm, khó khăn, nội dung cần chia sẻ, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), bàn hướng khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí Đỗ Văn Chiến khẳng định, Đảng bộ Ủy ban Dân tộc sẽ nghiêm túc kiểm điểm, tiếp tục xây dựng kế hoạch, thực hiện tốt hơn nữa chỉ đạo của cấp trên. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tòng Thị Phóng nêu rõ, Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đối với Đảng bộ Ủy ban Dân tộc. 4 nội dung kiểm tra gồm: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; kiểm tra, thanh tra giám sát của tổ chức Đảng; kết quả kỷ luật Đảng; việc phát huy dân chủ, lắng nghe tổ chức, nhân dân tham gia xây dựng Đảng. 

Khẳng định công tác lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi công việc và mọi nhiệm vụ cách mạng cũng như vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong thời điểm hiện nay, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra 10 nhiệm vụ xây dựng Đảng, để thực hiện những nhiệm vụ đó cần kiên trì, kiên quyết thực hiện các Nghị quyết của Trung ương theo một lộ trình xuyên suốt, nhất quán từ nay cho đến những năm tiếp theo. Việc tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là những nội dung đặc biệt quan trọng trong cả lý luận và thực tiễn. 

Đồng chí Tòng Thị Phóng đề nghị Đảng bộ Ủy ban Dân tộc luôn quan tâm xác định trách nhiệm của người đảng viên, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; đề cao tính hy sinh cho Tổ quốc, cho nhân dân; thực hiện tốt việc nêu gương của lãnh đạo, người đứng đầu... Đồng chí Tòng Thị Phóng đánh giá cao việc thực hiện trách nhiệm, chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong phạm vi cả nước, đóng góp vào việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc của Ủy ban trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu Đảng bộ Ủy ban Dân tộc nêu lên những khó khăn, hạn chế trong thời kỳ đổi mới, các yếu tố như cơ chế thị trường, cơ chế điều hành… đã tác động đến yêu cầu xây dựng Đảng trong nội bộ như thế nào, qua đó bàn giải pháp khắc phục những tồn tại theo nguyên tắc tập trung dân chủ, nói và làm theo Nghị quyết; chấn chỉnh tình trạng “bằng mặt không bằng lòng”.

Hiền Hạnh (TTXVN)