Kế hoạch số 1054/KH-UBTVQH13 ngày 05/03/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

08:22 16/03/2016 | Lượt xem : 4228

File đính kèm.

Ke hoach so 1054/KH-UBTVQH13 Tải về

Tin khác