Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW ngày 31/01/2016 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021

16:48 24/02/2016 | Lượt xem : 7913

File đính kèm.

Huong dan 38-HD- BTCTW Tải về

Tin khác