Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW ngày 15/01/2016 của Ban Tuyên giáo tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

15:03 01/04/2016 | Lượt xem : 5007

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 5007


File đính kèm

14_ Huong dan so 169-HD-BTGTW.doc Tải về

Tin khác