Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW ngày 15/01/2016 của Ban Tuyên giáo tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

15:03 01/04/2016 | Lượt xem : 8385File đính kèm.

14_ Huong dan so 169-HD-BTGTW.doc Tải về

Tin khác