Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021

16:24 24/02/2016 | Lượt xem : 1388

File đính kèm.

Chi thi so 51-CT-TW Tải về

Tin khác