Chùm ảnh: Không khí của ngày bầu cử tại Thủ đô Hà Nội

11:30 22/05/2016 | Lượt xem : 3044

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 3044Quang cảnh đường phố Thủ đô Hà Nội
Ảnh: Anh Cao