Chùm ảnh: Không khí của ngày bầu cử tại Thủ đô Hà Nội

11:30 22/05/2016 | Lượt xem : 4430
Quang cảnh đường phố Thủ đô Hà Nội
Ảnh: Anh Cao