Thừa Thiên - Huế phấn đấu cuối năm 2019 có 54 xã đạt chuẩn nông thôn mới

02:51 06/01/2020 | Lượt xem : 984

Mục tiêu đến cuối năm 2019, tỉnh phấn đấu có 54 xã đạt chuẩn nông thôn mới (52%), làm tiền đề đạt mục tiêu 59% vào cuối năm 2020.
Báo cáo tại Hội nghị tổng kết 10 năm (2009 - 2019) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho hay, Thừa Thiên Huế đã lồng ghép thực hiện các mục tiêu, dự án giảm nghèo bền vững với xây dựng nông thôn mới, nhất là bố trí, huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật nông thôn đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân; triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội.

Thừa Thiên Huế phấn đấu cuối năm 2019 có 54 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn ước đạt 33,5 triệu đồng/năm, gấp 2,66 lần so với năm 2010 và 1,45 lần so với năm 2015. Tới tháng 9/2019, có 44/104 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 42,3%); số tiêu chí bình quân đạt 16,2 tiêu chí/xã; không còn xã dưới 8 tiêu chí.

Mục tiêu đến cuối năm 2019, tỉnh phấn đấu có 54 xã đạt chuẩn nông thôn mới (52%), làm tiền đề đạt mục tiêu 59% vào cuối năm 2020. Dự kiến giai đoạn 2019 - 2020 có thị xã Hương Thủy hoàn thành xây dựng nông thôn mới và huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới.

Tính đến cuối năm 2018, khu vực nông thôn còn 12.003 hộ nghèo, giảm 7,65% so với năm 2010; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được chú trọng thông qua hỗ trợ đào tạo nghề cho 33.181 lao động ở nông thôn, có 30.842 người đã học xong và 28.293 người có việc làm sau học nghề; tỷ lệ lao động có việc làm đạt 98%.


Nguồn: https://vietnamnet.vn/

Thư viện Video

Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ban Tôn giáo Chính phủ

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 38.227.756

Khách Online : 580