BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

- Báo cáo số 4088/BC-BNV ngày 15/07/2024 của Bộ Nội vụ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của ngành Nội vụ - Thông báo số 4087/TB-BNV ngày 15/7/2024 của Bộ Nội vụ kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị của Bộ Nội vụ với các địa phương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của ngành Nội vụ - Thông báo số 3954/TB-HĐTC ngày 09/7/2024 của Hội đồng sát hạch, tuyển chọn về việc triệu tập công chức, viên chức tham dự tổ chức sát hạch, tuyển chọn cán bộ Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ các cấp của Bộ Nội vụ.." năm 2024. - Thông tư số 07/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, ĐVSNCL của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính - xã hội và hội - Thông tư số 8/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc - Thông tư số 05/2024/TT-BNV ngày 27/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng lên hạng II và lên hạng III đối với VCHC, VCVT, VCLT; xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức
A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng trao Quyết định công nhận tổ chức tôn giáo cho Hội thánh Tin Lành Liên hiệp Truyền giáo Việt Nam

17/04/2024 08:38

Sáng ngày 16/4/2024, tại TP. Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng tham dự lễ và trao Quyết định công nhận tổ chức tôn giáo cho Hội thánh Tin Lành Liên hiệp Truyền giáo Việt Nam.
Cùng tham dự có ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ; đại diện Lãnh Sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Lãnh Sự quán In-đô-nê-xi-a; các cơ quan, ban, ngành ở Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương.

Về phía Hội thánh Tin Lành Liên hiệp Truyền giáo Việt Nam có ông Phạm Đình Nhẫn, Tổng Quản nhiệm Hội thánh cùng chức sắc, tín đồ Hội thánh từ 36 tỉnh, thành phố trong cả nước tham dự lễ.

Tại buổi lễ, bà Thiều Thị Hương, Trưởng phòng Tin Lành, Ban Tôn giáo Chính phủ công bố các quyết định về công nhận tổ chức tôn giáo, chấp thuận Hiến chương, thành viên Hội đồng Quản nhiệm Tổng hội, nhiệm kỳ 2023-2027 của Hội thánh Tin Lành Liên hiệp Truyền giáo Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng (phải) trao Quyết định công nhận tổ chức tôn giáo cho ông Phạm Đình Nhẫn, Tổng Quản nhiệm Hội thánh

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng gửi lời chúc mừng tới ông Phạm Đình Nhẫn, Tổng Quản nhiệm Hội thánh cùng toàn thể chức sắc, tín đồ nhân dịp đón nhận Quyết định cộng nhận tổ chức tôn giáo cho Hội thánh. Đây là sự kiện trọng đại ghi dấu quá trình hình thành và phát triển của Hội thánh. Thứ trưởng ghi nhận trong 05 năm qua, dưới sự chỉ dẫn của Hội đồng Quản nhiệm Hội thánh, các tín đồ đã thực hiện tốt các hoạt động tôn giáo theo giáo lý, giáo luật của Hội thánh, tuân thủ pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; Hội thánh đã thực hiện tốt nhiều hoạt động an sinh xã hội như: tặng quà, xe lăn, nước ngọt, xây dựng các công trình thiết yếu… cho người nghèo ở vùng sâu vùng xa, phù hợp với những truyền thống đạo lý của dân tộc ta “lá lành đùm lá rách” “lá rách ít đùm lá rách nhiều” và phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng tặng hoa chúc mừng Hội thánh

Thứ trưởng tin tưởng rằng, trong điều kiện pháp lý mới, dưới sự lãnh đạo của Hội đồng Quản nhiệm Tổng hội được pháp luật công nhận, Hội thánh có điều kiện thuận lợi để tiếp tục thể hiện và phát huy đường hướng hành đạo trong Hiến chương của mình là “Sống Phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và Dân tộc; tuân thủ Hiến pháp và pháp luật”. Thứ trưởng đề nghị Hội thánh tiếp tục hướng dẫn các tín hữu là những công dân mẫu mực, phát huy truyền thống yêu nước, tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đem lại sự đoàn kết, hòa hợp tôn giáo, có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Thay mặt toàn thể mục sư, tín hữu Hội thánh, Tổng Quản nhiệm Hội thánh Phạm Đình Nhẫn bày tỏ sự cảm ơn Đảng, Nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt tôn giáo của các hệ phái Tin Lành và Hội thánh Tin Lành Liên hiệp Truyền giáo Việt Nam. Ông cũng gửi lời cảm ơn tới Bộ Nội vụ và Ban Tôn giáo Chính phủ đã quan tâm, hướng dẫn Hội thánh trong việc công nhận tổ chức tôn giáo.

Nguồn: btgcp.gov.vn
Tìm kiếm