Kế hoạch số 30-KH/BCSĐ ngày 27/02/2020 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

09:08 28/02/2020

File đính kèm.

Xem toàn văn Kế hoạch số 30-KH/BCSĐ Tại đây Tải về

Tin khác