Công văn số 83-CV/BCSĐ, ngày 23/4/2020 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về việc thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị

17:08 23/04/2020

File đính kèm.

Công văn số 83-CV/BCSĐ Tải về

Tin khác