Quyết định số 18-QĐ/BCSĐ ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 14-QĐ/BCSĐ ngày 10/5/2023 của Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ các cấp của Bộ Nội vụ giai đoạn 2023 – 2026, định hướng đến năm 2030” năm 2023.

16/08/2023 16:30

Tin khác

VIDEO