BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Hình ảnh của Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà tại một số Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030 tại Phiên họp thứ 24, chiều 12/7/2023. Nguồn: quochoi.vn

27/07/2023 11:20