Bình Thuận: Phiếu điều tra cơ sở hành chính đạt chất lượng Khá

16/12/2021 14:14
  • Print
  • Lượt xem: 3521

Chiều ngày 15/12, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ), Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương; bà Nguyễn Thị Bông, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Tổ phó Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh Bình Thuận; Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Bình Thuận.

Quang cảnh điểm cầu tỉnh Bình Thuận

Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo tỉnh Bình Thuận, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, UBND tỉnh Bình Thuận đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 (Ban Chỉ đạo tỉnh) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Đồng thời, chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập 10/10 Ban Chỉ đạo cấp huyện.

Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện Phương án Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh; quyết định tuyển chọn Quản trị viên, Giám sát viên tỉnh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn để triển khai công tác điều tra; tổ chức tập huấn triển khai một số nội dung thu thập thông tin về điều tra cơ sở hành chính cho Quản trị viên, Giám sát viên cấp tỉnh, cấp huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức chính trị xã hội, các sở, ban, ngành thực hiện việc kê khai Phiếu. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo 10 huyện, thị xã, thành phố đã tiến hành tập huấn, hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị ở địa phương mình thực hiện việc kê khai phiếu theo quy định.

Trên cơ sở danh sách nền do Ban Chỉ đạo Trung ương gửi về, Ban Chỉ đạo tỉnh đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố triển khai, rà soát thu thập và cập nhật danh sách các đơn vị hành chính, tổ chức chính trị - xã hội lên trang tác nghiệp đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Kết quả công tác điều tra, thu thập thông tin, công tác kiểm tra, nghiệm thu Phiếu điều tra đối với các cơ quan, đơn vị hành chính được hoàn thành, đảm bảo thời gian, chất lượng, tương ứng với tổng số 411 phiếu điều tra/ 411 cơ sở hành chính, đạt 100% danh sách nền theo quy định.

Ông Đỗ Hoàng Anh đánh giá kết quả điều tra của tỉnh Bình Thuận

Đánh giá kết quả điều tra cơ sở hành chính tỉnh Bình Thuận, ông Đỗ Hoàng Anh, Giám sát viên Trung ương cho biết, Ban Chỉ đạo tỉnh Bình Thuận đã triển khai quyết liệt và hiệu quả cuộc điều tra theo đúng theo Phương án điều tra của Ban Chỉ đạo Trung ương trên địa bàn tỉnh; đồng thời, đã ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và công tác kiểm tra, giám sát cũng như các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Công tác thu thập thông tin phiếu điều tra đầy đủ theo danh sách nền; Ban Chỉ đạo tỉnh cũng đã tổ chức rà soát, kiểm tra, nghiệm thu đầy đủ theo yêu cầu. Qua đó, đánh giá kết quả phiếu điều tra của tỉnh Bình Thuận đạt chất lượng Khá, với tỷ lệ 93,33% số phiếu chọn mẫu.

Tuy nhiên, ông Đỗ Hoàng Anh đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Bình Thuận chỉ đạo rà soát lại về số lượng biên chế hành chính trong tổng số lao động để đảm bảo trùng khớp; chỉnh sửa một số lỗi nhỏ về doanh thu, tài sản và chi phí hao mòn, đơn vị tính. Thống kê danh sách các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện điều tra không phối hợp cung cấp thông tin để rút kinh nghiệm trong Ban Chỉ đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương.

Ông Đỗ Hoàng Anh cũng đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Bình Thuận tiếp tục chỉ đạo để hoàn thiện toàn bộ Phiếu thu thập thông tin còn những lỗi nhỏ trong vòng 07 ngày kể từ ngày nghiệm thu. Về kinh phí, thực hiện thanh toán và quyết toán theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương và quy định của Nhà nước.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, bà Nguyễn Thị Bông, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Tổ phó Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh Bình Thuận trân trọng tiếp thu và khẳng định sẽ báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị kiểm tra lại toàn bộ phiếu điều tra, đối chiếu số liệu chính xác, đảm bảo các phiếu sau nghiệm thu đạt chất lượng tốt nhất.

Bà Nguyễn Thị Bông mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Ban Chỉ đạo Trung ương, của Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương trong thời gian tới để tỉnh Bình Thuận hoàn thành cuộc điều tra.

Ông Nguyễn Mạnh Quân phát biểu tại buổi nghiệm thu

Kết luận buổi nghiệm thu, ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ), Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương cho biết, buổi nghiệm thu đã hoàn thành việc đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện; công tác tổ chức điều tra; tiến độ thời gian; công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện kiểm tra chọn mẫu phiếu đảm bảo tính trung thực, chính xác của thống kê số liệu điều tra quốc gia. 

Ông Nguyễn Mạnh Quân đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Bình Thuận tiếp tục chỉ đạo thực hiện đúng và đầy đủ các yêu cầu đã được nêu ra tại buổi nghiệm thu; nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện cũng như quá trình phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương, để đảm bảo số liệu điều tra chính xác, chất lượng cao nhằm phục vụ cho việc hoạch định chính sách chung của cả nước.

Thanh Tuấn