Nghiệm thu kết quả Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Nam Định

05/11/2021 11:06
  • Print
  • Lượt xem: 4619

Sáng ngày 04/11, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức nghiệm thu trực tuyến kết quả Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Tham dự buổi nghiệm thu có Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Bích Thủy, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Triệu Đức Hạnh,  Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo tỉnh; Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Nam Định.

Bà Trần Thị Thúy Hiền báo cáo tại buổi nghiệm thu

Báo cáo tại buổi nghiệm thu, bà Trần Thị Thúy Hiền, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Tổ phó Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh Nam Định cho biết, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, UBND tỉnh Nam Định đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nam Định. Theo đó, Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo, triển khai quyết liệt, kịp thời, đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương, cụ thể: ban hành Chỉ thị, Kế hoạch triển khai thực hiện điều tra cơ sở hành chính năm 2021; ban hành các Quyết định tuyển chọn Quản trị viên và Giám sát viên Tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021 cấp tỉnh; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cơ sở điều tra cơ sở hành chính cho Quản trị viên, Giám sát viên và các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng điều tra trên địa bàn cấp tỉnh; ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát các hoạt động của cuộc điều tra cơ sở hành chính và nghiệm thu phiếu điều tra... 

Quản trị viên, giám sát viên cấp tỉnh, cấp huyện thường xuyên theo dõi, đôn đốc người cung cấp thông tin của các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng theo tiến độ thu thập thông tin theo quy định; nghiên cứu kỹ, hướng dẫn sâu cho các Giám sát viên cấp huyện và đơn vị hành chính; kiểm soát phiếu trước khi nghiệm thu nghiêm túc, chặt chẽ; Phiếu thu thập thông tin được kiểm tra, giám sát đạt yêu cầu theo đúng quy định hướng dẫn của Trung ương. 

Các cơ quan, đơn vị, trên địa bàn tỉnh kê khai phiếu điều tra cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định, cung cấp hồ sơ minh chứng khá đầy đủ và kịp thời.

Đến nay, tỉnh Nam Định đã hoàn thành công tác thu thập thông tin và tiến hành nghiệm thu 495 Phiếu thu thập thông tin tương ứng với 495 đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh, đạt 100%. Ban Chỉ đạo tỉnh đã ký biên bản nghiệm thu với Ban Chỉ đạo 10 huyện, thành phố.

Ông Nguyễn Mạnh Quân đánh giá kết quả điều tra của tỉnh Nam Định

Đánh giá kết quả nghiệm thu phiếu điều tra cơ sở hành chính tỉnh Nam Định, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Mạnh Quân, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương cho biết, Ban Chỉ đạo tỉnh Nam Định đã triển khai quyết liệt và hiệu quả cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh; đồng thời, đã ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và công tác kiểm tra, giám sát theo Phương án Điều tra cơ sở hành chính cũng như các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương. Tỉnh Nam Định là một trong những tỉnh hoàn thành đúng tiến độ cuộc Điều tra theo quy định; công tác chỉ đạo, điều hành quyết liệt, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong cuộc Điều tra trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Công tác thu thập thông tin phiếu điều tra đầy đủ theo danh sách nền; Ban Chỉ đạo tỉnh cũng đã tổ chức rà soát, kiểm tra, nghiệm thu đầy đủ theo yêu cầu. Qua đó, đánh giá kết quả phiếu điều tra của tỉnh Nam Định đạt chất lượng tốt.

Ông Nguyễn Mạnh Quân đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Nam Định tiếp tục chỉ đạo để hoàn thiện một số Phiếu thu thập thông tin còn những lỗi nhỏ trong vòng 07 ngày kể từ ngày nghiệm thu. Về kinh phí, thực hiện thanh toán và quyết toán theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương và quy định của Nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy phát biểu tại buổi nghiệm thu

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, bà bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ), Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương cho biết, buổi nghiệm thu đã tiến hành đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện; công tác tổ chức điều tra; tiến độ thời gian; công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện kiểm tra chọn mẫu phiếu đảm bảo tính trung thực, chính xác của thống kê số liệu điều tra quốc gia trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy chúc mừng kết quả của tỉnh Nam Định; đồng thời, đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Nam Định tiếp tục rà soát, hoàn thiện một số yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương tại buổi nghiệm thu. Kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Nam Định sẽ được tổng hợp, phục vụ cho việc hoạch định chính sách chung của cả nước./.

Thanh Tuấn