Thông cáo báo chí kết quả sơ bộ Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Thông cáo báo chí kết quả sơ bộ Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 Mới

11/01/2022 14:11

Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương ra Thông cáo báo chí kết quả sơ bộ Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Chi tiết >>