Tin tức - sự kiện (Điều tra CSHC)

Hà Nội: Kết quả điều tra cơ sở hành chính đạt chất lượng tốt

30/11/2021 11:33 - Lượt xem: 1151

Sáng ngày 27/11, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức Hội nghị nghiệm thu kết quả Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính tỉnh Nghệ An

26/11/2021 17:56 - Lượt xem: 1166

Chiều ngày 26/11, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức nghiệm thu trực tuyến kết quả Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Bình Phước: Kết quả điều tra cơ sở hành chính chưa đạt chất lượng nghiệm thu

26/11/2021 14:27 - Lượt xem: 1168

Sáng ngày 26/11, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức nghiệm thu trực tuyến kết quả Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Kết quả điều tra cơ sở hành chính tỉnh Bến Tre đạt chất lượng cao

25/11/2021 21:27 - Lượt xem: 1006

Sáng ngày 25/11, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức nghiệm thu trực tuyến kết quả Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Bạc Liêu: Kết quả điều tra cơ sở hành chính đạt chất lượng tốt

25/11/2021 21:27 - Lượt xem: 984

Chiều ngày 25/11, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức nghiệm thu trực tuyến kết quả Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Phú Thọ: Rà soát lại toàn bộ phiếu điều tra cơ sở hành chính

25/11/2021 05:31 - Lượt xem: 1052

Chiều ngày 24/11, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức nghiệm thu trực tuyến kết quả Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính tỉnh Gia Lai

22/11/2021 16:55 - Lượt xem: 1011

Sáng ngày 22/11, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức nghiệm thu trực tuyến kết quả Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Hải Phòng: Kết quả điều tra cơ sở hành chính đạt chất lượng tốt

22/11/2021 15:08 - Lượt xem: 1071

Chiều ngày 19/11, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức nghiệm thu trực tuyến kết quả Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Trà Vinh: Thực hiện các hoạt động đẩy nhanh tiến độ Tổng Điều tra kinh tế

18/11/2021 18:57 - Lượt xem: 1033

Tổng Điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 (TĐT) là 01 trong 03 cuộc TĐT lớn của toàn ngành thống kê. Kết quả của cuộc TĐT lần này là căn cứ quan trọng để thực hiện thành công các nhiệm vụ lớn của tỉnh về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Long An: Phiếu điều tra cơ sở hành chính đạt yêu cầu nghiệm thu

18/11/2021 18:57 - Lượt xem: 1009

Chiều ngày 18/11, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức nghiệm thu trực tuyến kết quả Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Long An.