Văn bản chỉ đạo (Điều tra CSHC)

Nghiệm thu kết quả Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Nam Định

05/11/2021 11:06 - Lượt xem: 4651

Sáng ngày 04/11, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức nghiệm thu trực tuyến kết quả Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nam Định.