Tin nổi bật

rss

Hội thảo Công đoàn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” góp phần thực hiện tốt cải cách hành chính nhà nước (26/09/2016)

/DATA/2016/09/6-18_50_51_457.jpg?width=450&height=300&mode=crop&anchor=middlecenter

Ngày 23/9/2016, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Công đoàn Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo Công đoàn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” góp phần thực hiện tốt cải cách hành chính nhà nước (Hội thảo)....

/DATA/2016/09/botruong-16_01_04_337.jpg?width=450&height=300&mode=crop&anchor=middlecenter

Hội nghị triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg và Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chiều ngày 23/9/2016 tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, ...

Tin Video

Chung kết Cuộc thi “Tìm hiểu Cải cách hành chính nhà nước năm 2016”

Tin Audio

Bản tin audio ngành Nội vụ số tháng 7 năm 2016

Chỉ số cải cách hành chính

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 35.633.957

Khách Online : 968