Dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước

File đính kèm

Mời xem toàn văn dự thảo Thông tư và góp ý: Download
Mời xem toàn văn dự thảo Quy chế và góp ý: Download
Mời xem mẫu Sơ yếu lý lịch và góp ý: Download

0 Ý kiến đóng góp

Tên của bạn (*)
Email (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
  Gủi ý kiến Đóng