Dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực Lưu trữ

File đính kèm

Mời xem toàn văn dự thảo Thông tư và góp ý: Download
Mời xem toàn văn Phụ lục kèm theo dự thảo Thông tư và góp ý: Download

2 Ý kiến đóng góp

  • Nguyễn Lan Phương Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 16:16 02/03/2023

    Đóng góp ý kiến vào dự thảo Thông tư

    - Cụm từ “lĩnh vực Lưu trữ” cần viết hoa thống nhất. - Điều 5, mục 4 từ “lưu trữ” cách 2 ký tự với từ “giấy”. - Các Chương, các điều cần logic và theo quy trinh: Thiếu Chương III (có Chương I, II, IV) Điều 7 và 8 nên đổi nhau vì theo quy trình nghiệm thu sau khi kiểm tra, giám sát, đánh giá.. - Điều 3 giải thích từ ngữ chưa chính xác, cần làm rõ sự khác nhau giữa “tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ” và “tiêu chí chất lượng dịch vụ”. - Bổ sung thêm dịch vụ sưu tầm, loại hình tài liệu khoa học kỹ thuật và nghe nhìn, trưng bày chuyên đề, trưng bày triển lãm tài liệu lưu trữ và Điều 4 đến Điều 6 và thêm vào Phụ lục
  • Nguyễn Lan Phương Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 15:26 24/02/2023

    Đóng góp ý kiến cho dự thảo Thông tư

    - Cần viết thống nhất cụm từ “lĩnh vực Lưu trứ” - Bố cục chưa lôgic, chưa hợp lý: Điều 7 và 8 đổi cho nhau để theo quy trình: nghiệm thu sau khi kiểm tra, giám sát, đánh giá. - Thiếu Chương III. - Điều 4 bổ sung thêm “dịch vụ sưu tầm, Điều 5 bổ sung tài liệu khoa học kỹ thuật, nghe nhìn, cá nhân. Điều 6 bổ dung trưng bày, triển lãm tài liệu lưu trữ. - Phụ lục 2 bổ sung sưu tầm tài liệu lưu trữ. - Bổ sung thêm phụ lục trưng bày, triển lãm tài liệu lưu trữ. - Điều 3 cần giải thích rõ khái niệm “tiêu chí chất lượng dịch vụ” và “tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ”
Tên của bạn (*)
Email (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
  Gủi ý kiến Đóng