Dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

File đính kèm

Mời xem toàn văn dự thảo Tờ trình và góp ý: Download
Mời xem toàn văn dự thảo Nghị định và góp ý: Download

3 Ý kiến đóng góp

 • Nguyễn Hoàng Anh Tuấn số 69, ngõ 209 Láng Trung, 18:16 12/08/2022

  Góp ý với Nghị định về Hội

  Thứ nhất, đề nghị sớm có hướng dẫn về công khai và cơ chế giám sát tài chính của Hội để tránh việc lợi dụng chức năng, uy tín của Hội để tiến hành các hoạt động kinh doanh thu lợi cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp núp bóng. Thứ hai, đối với nhiệm kỳ hoạt động cần quy định rõ về độ tuổi tham gia và độ tuổi tối đa tham gia hoạt động
 • Huỳnh Bài LMHTX Đak Lak 09:43 03/08/2022

  LMHTX thực chất là đơn vị kinh tế, được Đảng Nhà nước thành lập giao nhiệm vụ không như các tổ chức hội khác, LMHTX không có hội viên, thành viên là các tổ chức kinh tế tập thể. LMHTX tồn tại hay giải thể đi yêu cầu nhiệm vụ và vai trò thực tế do chính phủ quyết định không phải do Hội viên quyết định. Đề nghị Bộ Nội vụ xem xét để cán bộ, công chức, viên chức người lao động LMHTX được hưởng chế độ chính sách như công chức, viên chức.
 • Bùi Hữu Soi Phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 09:12 02/08/2022

  Góp ý dự thảo Văn bản

  Ý kiến thứ nhất: Công chức được phân công, điều động, luân chuyển giữ chức vụ lãnh đạo chuyên trách Hội được hưởng phụ cấp công vụ và được hưởng các chế độ khác theo quy định của Luật cán bộ, công chức thay đổi mức tính chế độ thù lao đối với người đang hưởng lương hưu đảm bảo sự tương quan trong nội bộ hội.
Tên của bạn (*)
Email (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
  Gủi ý kiến Đóng