Dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập

File đính kèm

Mời xem toàn văn dự thảo Thông tư và góp ý: Download
Mời xem dự thảo Tờ trình và góp ý: Download
Mời xem Phụ lục I: Download
Mời xem Phụ lục II: Download
Mời xem Phụ lục III: Download
Mời xem Phụ lục IV: Download
Mời xem Phụ lục V: Download
Mời xem Phụ lục IV phần 1: Download
Mời xem Phụ lục VI phần 2: Download
Mời xem Phụ lục VI phần 3: Download
Mời xem Phụ lục VI phần 4: Download

3 Ý kiến đóng góp

 • Lê Xuân Hùng Tổ 1 phường Đoàn Kết, TP Lai Châu, T. Lai Châu 15:43 27/06/2022

  Danh mục VTVL đối với đơn vị sự nghiệp công lập, chuyên nghành giao thông

  Trong dự thảo danh mục VTVL chuyên môn dùng chung đối với đơn vị sự nghiệp công lập tuy nhiên dự thảo còn thiếu một số vị trí việc làm của kỹ sư chuyên nghành trong lĩnh vực giao thông đường bộ như lĩnh vực đăng kiểm dường bộ, đường thủy, kỹ sư công trình
 • Hoàng Trần Nam Tỉnh Thái Nguyên 17:56 10/06/2022

  Hiện nay không còn chức danh Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND cấp tỉnh

  Theo Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh thì hiện nay chức danh Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND cấp tỉnh đã được đổi thành chức danh Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh. Đề nghị điều chỉnh lại nội dung này trong phần V, phục lục 1 của dự thảo
 • Lê Ngọc Khánh 14:08 10/06/2022

  Danh mục VTVL đối với đơn vị sự nghiệp công lập là cơ sở giáo dục đại học

  Theo dự thảo Thông tư, điểm d khoản 1 Điều 4 quy định về danh mục VTVL chuyên môn dùng chung đối với các đơn vị sự nghiệp công lập (Phụ lục IV). Nhiệm vụ quan trọng của cơ sở giáo dục đại học công lập (đại học/trường đại học) là đào tạo, nghiên cứu khoa học,.... Tuy nhiên, trong dự thảo thiếu một số vị trí việc làm cho các đại học/trường đại học để tổ chức triển khai các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, kiểm định và đảm bảo chất lượng, công tác sinh viên...Do vậy, đề nghị ban soạn thảo bổ sung các vị trí việc làm chuyên môn dùng chung cho các đại học/trường đại học công lập gồm: đào tạo, tuyển sinh, công tác sinh viên, kiểm định và đảm bảo chất lượng, khoa học công nghệ, cơ sở vật chất và trang thiết bị. Trân trọng./.
Tên của bạn (*)
Email (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
  Gủi ý kiến Đóng