Dự thảo Nghị định về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

File đính kèm

Mời xem toàn văn dự thảo Nghị định Download
Mời xem toàn văn Bản thuyết minh Download