Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Mời xem toàn văn dự thảo Thông tư và góp ý trong File đính kèm dưới đây:

File đính kèm

Mời góp ý dự thảo Thông tư Download

4 Ý kiến đóng góp

 • Lê Ngọc Khánh 10:06 09/04/2021

  Góp ý Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 08/2013/TT-BNV

  Qua thời gian triển khai và thực tiễn tại cơ sở, tôi đề nghị Ban soạn thảo xem xét, điều chỉnh như sau: 1. Về tiêu chuẩn 1, quy định hiện nay: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, tiêu chuẩn này quá thấp, không tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, còn cào bằng, chưa tương xứng với các CBVC khác khi được đề nghị xét nâng lương trước thời hạn. Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu điều chỉnh Tiêu chuẩn 1 (dành cho cán bộ, công chức và viên chức) thành: Đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 2. Quy chế chưa quy định rõ đối với cán bộ, công chức, viên chức đã được nâng bậc lương trước thời hạn ở ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp cũ nhưng sau đó được cấp có thẩm quyền nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp thì có được xét nâng bậc lương trước thời hạn hay không? quy chế chỉ quy định không nâng bậc lương trước thời hạn 2 lần liên tiếp trong cùng ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp. Điều này bất hợp lý vì có trường hợp CBVC mới được nâng lương trước thời hạn năm trước nhưng năm sau được thăng hạng và đủ điều kiện thì lại được nâng lương trước thời hạn lần nữa. Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp với tình huống này. Trên đây là một số vướng mắc khi triển khai thực hiện nâng bậc lương, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp. Trân trọng./.
 • Chu văn hội UBND phường TÂy Tựu- quận BẮc Từ liêm- Hà Nôi 21:49 02/04/2021

  Góp ý

  Đề nghị lên xem xét thời gian làm nghĩa vụ quân sự trước khi được tuyển dụng vào nhà nước để tính thời gian nâng lương vì họ cũng cống hiến phục vụ nhà nước trong thời gian quân ngũ.
 • Trần Thanh Hà 283/19/117C Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 07:08 31/03/2021

  Nâng lương

  Bộ Nội vụ cần xem xét lại trong quá trình thăng hạng nghạch cho công chức, viên chức, người lao động thường xuyên hơn để dội ngủ công chức, viên chức, người lao động không bị thiệt thòi trong quá trình cơ quan cử đi học. Có những người được cử đi học nhưng 10 - 15 năm vẵn chưa thăng hạng nghạch cho công chức, viên chức, người lao động
 • Nguyễn Thị Thúy Hằng Ninh Thuận 14:18 30/03/2021

  Tham gia góp ý dự thảo TT sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 08/2013/TT-BNV

  - Góp ý Khoản 5, Điều 1 của dự thảo: + Bổ sung, điều chỉnh: “- Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này đạt đủ 02 tiêu chuẩn…………… công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến thời điểm 31/12 của năm chỉ tiêu xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc còn thiếu từ 12 tháng trở xuống…….. khoản 1 Điều 2 Thông tư này” + Lý do, kèm ví dụ cụ thể: Thời điểm xét nâng bậc lương trước thời hạn (NBLTTH)thuộc chỉ tiêu năm 2020 thường rơi vào QUý 1 của năm 2021 (được tiến hành sau khi có kết quả xét khen thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ TĐCS của năm 2020). Theo dự thảo nếu tính đến thời điểm xét NBLTTH còn thiếu từ 12 tháng trở xuống, chẳng hạn như Hội đồng xét sau ngày 02/01 hoặc sau ngày 02/02 của năm 2021 thì những người có ngày nâng bậc lương tường xuyên là ngày 01/01/2021 hoặc ngày 01/02/2021 sẽ ko bao giờ có cơ hội được xét NBLTTH vì đã đến hạn NLTX trước khi xét NBLTTH./. Trân trọng!
Tên của bạn (*)
Email (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
  Gủi ý kiến Đóng