Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Mời xem toàn văn dự thảo Thông tư và góp ý trong File đính kèm dưới đây:

File đính kèm

Mời góp ý dự thảo Thông tư Download

8 Ý kiến đóng góp

 • Lê Đình Toàn Liên minh HTX tỉnh Đăk Nông 11:00 07/05/2021

  góp ý dự thảo sửa đổi Thông tư 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 Quy định NDD45 về Hội

  bổ sung điểm b khoản 1 Điều 7.đối với công chức luân chuyển, (điều động)về các hội đặc thù. trong thực tế tôi công chức, chuyên viên chính bậc 6/8 thuộc khối Đảng, đoàn thể, được Ban tổ chức tỉnh ủy điều động về bầu phó Chủ tịch LMHTX tỉnh Đăk Nông nhưng không được hưởng phụ cấp công vụ.
 • Trần Song Trường 09:00 05/05/2021

  Góp ý Dự thảo

  Tại Điểm 5, Điều 1 Dự thảo. Nội dung “…lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản...”. Tôi thấy có 1 điểm hơi băn khoăn là: “Thành tích đạt được trong thực hiện nhiệm vụ” của công đoàn và chuyên môn. Khi một cá nhân được quyết định khen thưởng bằng khen, giấy khen…công đoàn (cũng là thưc hiện nhiệm vụ do cơ quan cử như: tham gia một buổi văn nghệ hay một đợt thể dục thể thao…) có được coi là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đưa ra xét nâng lương trước thời hạn tương đương với nhiêm vụ chuyên môn không? Nếu được thì có bất hợp lý không khi khen thưởng đạt được trong thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn của một năm công tác đạt được khó hơn rất nhiều. Theo tôi Dự thảo quy định chi tiết hơn nội dung này để khi xây dựng quy chế của cơ quan thuận lợi hơn.
 • Vũ Anh Dũng Lai Châu 10:49 16/04/2021

  Quy định rõ thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ làm cơ sở xét nâng bậc lương trước thời hạn

  Qua thực hiện Thông tư 08/2013/TT-BNV và dự thảo sửa đổi Thông tư này. Kính đề nghị Bộ Nội vụ quy định rõ các thành tích trong thực hiện nhiệm vụ làm cơ sở xét nâng lương trước thời hạn. Ví dụ thành tích được xác định làm cơ sở xét nâng lương trước thời hạn bao gồm: Khen thưởng cấp Nhà nước Bằng khen của bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ (khen năm) Chiến sĩ thi đua các cấp. Vì thực tế thực hiện trong cùng địa phương, có nơi xác định bằng khen chuyên đề làm cơ sở xét nâng bậc lương trước thời hạn là chưa phù hợp. Do vậy đề nghị Ban soạn thảo, Bộ nội vụ nghiên cứu quy định cụ thể, để có cơ sở thực hiện thống nhất, đồng bộ.
 • Bùi Minh Đức Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai 09:16 15/04/2021

  Tham gia góp ý dự thảo TT sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 08/2013/TT-BNV

  Trong dự thảo thông tư mới, Sửa đổi, bổ sung điểm d Khoản 3 Điều 2 có nội dung: "Trường hợp bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ do bị kỷ luật (cùng một hành vi vi phạm) thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên chỉ tính theo một trong các hình thức quy định tại điểm a, b và c Khoản này". Đề nghị Bộ làm rõ là tính một trong các hình thức thì lấy hình thức nào, ví dụ như trường hợp bị kỷ luật ở mức cách chức (kéo dài 12 tháng) và xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ (kéo dài 06 tháng) cùng một hành vi vi phạm thì tính kéo dài theo mức nào, nếu chỉ nêu chung sẽ rất khó khi áp dụng thực hiện.
 • Lê Ngọc Khánh 10:06 09/04/2021

  Góp ý Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 08/2013/TT-BNV

  Qua thời gian triển khai và thực tiễn tại cơ sở, tôi đề nghị Ban soạn thảo xem xét, điều chỉnh như sau: 1. Về tiêu chuẩn 1, quy định hiện nay: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, tiêu chuẩn này quá thấp, không tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, còn cào bằng, chưa tương xứng với các CBVC khác khi được đề nghị xét nâng lương trước thời hạn. Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu điều chỉnh Tiêu chuẩn 1 (dành cho cán bộ, công chức và viên chức) thành: Đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 2. Quy chế chưa quy định rõ đối với cán bộ, công chức, viên chức đã được nâng bậc lương trước thời hạn ở ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp cũ nhưng sau đó được cấp có thẩm quyền nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp thì có được xét nâng bậc lương trước thời hạn hay không? quy chế chỉ quy định không nâng bậc lương trước thời hạn 2 lần liên tiếp trong cùng ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp. Điều này bất hợp lý vì có trường hợp CBVC mới được nâng lương trước thời hạn năm trước nhưng năm sau được thăng hạng và đủ điều kiện thì lại được nâng lương trước thời hạn lần nữa. Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp với tình huống này. Trên đây là một số vướng mắc khi triển khai thực hiện nâng bậc lương, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp. Trân trọng./.
 • Chu văn hội UBND phường TÂy Tựu- quận BẮc Từ liêm- Hà Nôi 21:49 02/04/2021

  Góp ý

  Đề nghị lên xem xét thời gian làm nghĩa vụ quân sự trước khi được tuyển dụng vào nhà nước để tính thời gian nâng lương vì họ cũng cống hiến phục vụ nhà nước trong thời gian quân ngũ.
 • Trần Thanh Hà 283/19/117C Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 07:08 31/03/2021

  Nâng lương

  Bộ Nội vụ cần xem xét lại trong quá trình thăng hạng nghạch cho công chức, viên chức, người lao động thường xuyên hơn để dội ngủ công chức, viên chức, người lao động không bị thiệt thòi trong quá trình cơ quan cử đi học. Có những người được cử đi học nhưng 10 - 15 năm vẵn chưa thăng hạng nghạch cho công chức, viên chức, người lao động
 • Nguyễn Thị Thúy Hằng Ninh Thuận 14:18 30/03/2021

  Tham gia góp ý dự thảo TT sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 08/2013/TT-BNV

  - Góp ý Khoản 5, Điều 1 của dự thảo: + Bổ sung, điều chỉnh: “- Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này đạt đủ 02 tiêu chuẩn…………… công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến thời điểm 31/12 của năm chỉ tiêu xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc còn thiếu từ 12 tháng trở xuống…….. khoản 1 Điều 2 Thông tư này” + Lý do, kèm ví dụ cụ thể: Thời điểm xét nâng bậc lương trước thời hạn (NBLTTH)thuộc chỉ tiêu năm 2020 thường rơi vào QUý 1 của năm 2021 (được tiến hành sau khi có kết quả xét khen thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ TĐCS của năm 2020). Theo dự thảo nếu tính đến thời điểm xét NBLTTH còn thiếu từ 12 tháng trở xuống, chẳng hạn như Hội đồng xét sau ngày 02/01 hoặc sau ngày 02/02 của năm 2021 thì những người có ngày nâng bậc lương tường xuyên là ngày 01/01/2021 hoặc ngày 01/02/2021 sẽ ko bao giờ có cơ hội được xét NBLTTH vì đã đến hạn NLTX trước khi xét NBLTTH./. Trân trọng!
Tên của bạn (*)
Email (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
  Gủi ý kiến Đóng