Dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

Mời xem toàn văn dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (Sửa đổi) và góp ý: Tại đây

Mời xem toàn văn Bảng tổng hợp ý kiến góp ý: Tại đây

1 Ý kiến đóng góp

  • Nguyễn Trí Toàn Tỉnh Lào Cai 10:30 25/03/2021

    Cần có quy định về việc đăng tải quyết định khen thưởng trên cổng thông tin điện tử

    Trong dự thảo luật Thi đua, khen thưởng chưa quy định trách nhiệm đăng tải quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền trên Cổng thông tin điện tử để phù hợp với cuộc cách mạng 4.0 cũng như phù hợp với nguyên tắc công khai trong khen thưởng. Cổng thông tin của văn phòng Chủ tịch nước cũng như của Chính phủ chưa cấp nhật kịp thời các quyết định khen thưởng. Nếu có quy định chậm nhất sau 01 ngày cá nhân có thẩm quyền ký quyết định khen thưởng, bộ phận thường trực Cổng thông tin điện tử phải đăng tải quyết định lên cổng thông tin điện tử sẽ hạn chế được rất nhiều vấn đề tiêu cực liên quan cũng như công khai được các tập thể, cá nhân được khen thưởng. Đề nghị xem xét việc áp dụng chữ ký số trong quyết định khen thưởng để các đơn vị, địa phương trình khen thưởng có quyết định khen thưởng sớm nhất.
Tên của bạn (*)
Email (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
  Gủi ý kiến Đóng