Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư và Thông tư số 10/2019/TT-BNV ngày 02 tháng 8 năm 2019 hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư

File đính kèm

Mời xem toàn văn dự thảo Thông tư và góp ý: Tại đây Download

5 Ý kiến đóng góp

 • Hoàng Thùy Trang Cam Ranh,Khánh Hòa 15:05 12/11/2020

  Góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ

  Viên chức làm công tác văn thư tại các trường học có được áp dụng Thông tư số 14/2014/TT-BNV không? Tôi thấy Thông tư 11/2014/TT-BNV cũng chỉ áp dụng đối với công chức. Viên chức văn thư chúng tôi công việc rất nhiều nhưng mức lương khởi điểm chỉ được 1,35
 • Phạm thị Luyện Sở xây dựng tỉnh Lai Châu 11:13 28/10/2020

  xin tham gia ý kiến sửa đổi thông tư 14/2014/TT-BNV

  + Tại điều 5 khoản 4 mục b tại điều 6 khoản 4 mục b tại điều 7 khoản 4 mục b đề nghị sửa như sau " Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước" và " chứng chỉ nghiệp vụ văn thư lưu trữ" ý là tách hai mục này là hai loại chứng chỉ mà nhà nước đang quy định chứ không nhất thiết là tách từng loại áp dụng đối với trung cấp, đại học không phù hợp với tình hình thực tế.
 • Trần Thanh Xuân xã Như Hoà, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình 08:18 23/10/2020

  Góp ý dự thảo của Bộ Nội vụ

  Điều 2. Trường hợp công chức có trình độ cao đẳng thì việc xếp lương thực hiện phù hợp theo Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 9/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
 • Nguyễn Ánh Dương Nghệ An 15:24 20/10/2020

  Góp ý dự thảo của Bộ Nội vụ

  Kính gửi Bộ nội vụ.Kính mong Bộ Nội vụ ban hành hướng dẫn xếp lương VIÊN CHỨC chuyên ngành Văn thư. Vì hiện nay tôi đã làm việc hơn 10 năm nhưng lương chỉ có 3 triệu, không đủ trang trải cuộc sống.
 • Nguyễn Văn Phương 11:00 16/10/2020

  góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ

  Tại Điều 2. Bổ sung khoản 4 Điều 3 Thông tư số 10/2019/TT-BNV đề nghị sửa lại việc xếp lương: Trường hợp công chức có trình độ cao đẳng thì việc xếp lương thực hiện phù hợp theo Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 9/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức
Tên của bạn (*)
Email (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
  Gủi ý kiến Đóng