Dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức

File đính kèm

Mời xem toàn văn dự thảo Tờ trình và góp ý: Tại đây Download
Mời xem toàn văn dự thảo Thông tư và góp ý: Tại đây Download
Xem Phụ lục kèm theo Thông tư: Tại đây Download
Xem Phụ lục số lượng, cơ cấu ngạch công chức của Bộ: Tại đây Download
Xem Phụ lục số lượng, cơ cấu ngạch công chức của tỉnh: Tại đây Download

12 Ý kiến đóng góp

 • Huỳnh Văn Tho Cà Mau 21:31 26/11/2020

  Thắc mắc về việc thi thanh tra viên chính

  Trong vài tháng tới, khi Thanh tra Chính phủ mở kỳ thi nâng ngạch thanh tra viên chính, thanh tra viên cao cấp. Trường hợp của tôi không phải là lãnh đạo, cũng chưa được quy hoạch lãnh đạo nhưng đủ thâm niên và đủ bằng cấp chứng chỉ theo quy định thì tôi có được tham gia thi thanh tra viên chính hay không. Có bị vướng khi Thông tư này có hiệu lực hay không ? Vì theo Nghị định quy định về ngạch thanh tra viên chính hiện tại không bắt buộc phải là lãnh đạo hoặc đã được quy hoạch lãnh đạo.
 • lã động tân Tam kỳ-quảng Nam 18:42 25/11/2020

  hôm nay, là ngày có hiệu lực khi thi hành Nghị định 107, 108 của chính phủ, ngày 25/11/2020, như vậy, sẽ có Phòng chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện có 05 biên chế công chức thì trong đó sẽ có 04 Chuyên viên chính và 01 chuyên viên do tổ chức thì nâng ngạch Chuyên viên chính các địa phương rầm rộ..Vote
 • Nguyễn Thanh Tâm Mỹ Tho, Tiền Giang 21:47 10/11/2020

  Bổ sung dự thảo

  Theo lời của đồng chí Bộ trưởng BNV trước Quốc hội XIII ngày 09/11/2020 thì việc bổ nhiệm, sắp xếp vị trí việc làm phải căn cứ 3 điểm cơ bản: 1. trình độ chuyên môn đúng vị trí việc làm 2. Trình độ Lý luận chính trị 3. Trình độ quản lý Nhà nước, như vậy cần bổ sung và nêu cụ thể xác định ngạch công chức gắn liền trình độ chuyên môn đúng vị trí việc làm, trình độ lý luận chính trị tương ứng nhằm nâng cao giá trị các ngạch công chức, đặc biệt phân biệt rõ nhiệm vụ chuyên viên chính và tương đương so với chuyên viên và tương đương. Cần ban hành Thông tư này ngay để tổ chức sắp xếp nhân sự rõ ràng khi Nghị định 107, 108 có hiệu lực ngày 25/11/2020.
 • Hoàng Long Huế 18:11 04/11/2020

  Đề nghị sớm ban hành Thông tư

  Hiện tại CVC vẫn đang làm việc với vị trí của CV. Nếu không ban hành sớm thì việc thực hiện NĐ 62 sẽ không hiệu quả
 • phương tỉnh Gia Lai 09:25 04/11/2020

  Xác định là công chức hay viên chức

  Theo Nghị định 06/2010/NĐ-CP quy định ở cấp huyện thì công chức là "Người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó và người làm việc trong cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân".Tuy nhiên, chưa có văn bản quy định cụ thể để xác định biên chế sự nghiệp thuộc cơ quan hành chính cấp huyện là công chức hay viên chức. Như ở huyện tôi thì vị trí đó lại là viên chức (làm việc tại cơ quan hành chính và không được hưởng phụ cấp công vụ). Đề nghị bộ nội vụ có văn bản hướng dẫn chung cho các địa phương để xác định biên chế sự nghiệp đó là công chức hay viên chức. Trên cơ sở đó xác định để xây dựng vị trí việc làm đúng theo quy định.
 • Nguyễn Tất Thắng Đà Lạt, Lâm Đồng 21:57 03/11/2020

  Đóng ý kiến

  Qua nghiên cứu dự thảo, tôi có ý kiến góp ý sau: 1.Nên ban hành Thông tư này sau khi Nghị định 107, 108 có hiệu lực từ ngày 25/11/2020 ngay tức thì vì nhằm giúp tố chức sắp xếp bộ máy, nhân sự có hiệu quả trong khâu điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm công chức tại vị trí việc làm theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP đã có hiệu lực từ ngày 20/7/2020 2. Cần có sự phân biệt và nâng cao giá trị ngạch công chức, chủ yếu là chuyên viên chính và chuyên viên.Việc các Bộ, tỉnh tổ chức thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính sau khi có Kế hoạch xây dựng từ trước nhưng khi Nghị định 107, 108 có hiệu lực thì việc bố trí sắp xếp ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm còn chưa hiệu quả hoặc chỉ để nâng lương nhưng tính chất công việc chỉ là công việc của Chuyên viên. đó là chưa kể ngạch CVC ứng với đúng trình độ chuyên môn tại vị trí việc làm.
 • Nguyễn Khắc Thành Tiền Giang 19:17 03/11/2020

  Ngạch Thanh tra viên chính

  Trường hợp tôi đã là thanh tra viên chính nhưng chưa giữ chức vụ lãnh đạo thì sau khi Thông tư có hiệu lực thi hành sẽ bố trí như thế nào ? Hiện nay ngành Thanh tra và các ngành dọc khác việc thi nâng ngạch (ví dụ như Thanh tra viên chính) rất dễ dàng so với thi chuyên viên chính. Chỉ cần đủ 09 năm công tác là có thể tham gia thi nâng ngạch thanh tra viên chính, không cần phải đang giữ chức vụ lãnh đạo, không cần nằm trong quy hoạch lãnh đạo gì cả. Ngoài ra, nếu vào biên chế ngạch thanh tra viên (tương đương chuyên viên) chưa đủ 09 năm nhưng có thời gian đóng bảo hiểm ở ngạch chuyên viên cộng dồn đủ 09 năm thì cũng được thi nâng ngạch. Do đó, số lượng thanh tra viên chính, kiểm sát viên chính,... hiện tại rất nhiều. Trong đó, rất nhiều người không giữ chức vụ lãnh đạo. Sắp tới Thanh tra Chính phủ tổ chức đợt thi nâng ngạch thanh tra viên chính, sẽ có rất nhiều người được nâng ngạch. Trong đó cũng có rất nhiều người như tôi không phải đang giữ chức vụ lãnh đạo hay đã được quy hoạch lãnh đạo. Tôi thắc mắc là sau này bố trí ngạch theo vị trí việc làm thì bố trí những ngươi này như thế nào. Có bị hạ ngạch hay không vì không phải là lãnh đạo???
 • Nguyễn Khắc Thành Tiền giang 19:09 03/11/2020

  Ngạch Thanh tra viên chính

  Trường hợp tôi đã là thanh tra viên chính nhưng chưa giữ chức vụ lãnh đạo thì sau khi Thông tư có hiệu lực thi hành sẽ bố trí như thế nào ? Hiện nay ngành Thanh tra và các ngành dọc khác việc thi nâng ngạch (ví dụ như Thanh tra viên chính) rất dễ dàng so với thi chuyên viên chính. Chỉ cần đủ 09 năm công tác là có thể tham gia thi nâng ngạch thanh tra viên chính, không cần phải đang giữ chức vụ lãnh đạo, không cần nằm trong quy hoạch lãnh đạo gì cả. Ngoài ra, nếu vào biên chế ngạch thanh tra viên (tương đương chuyên viên) chưa đủ 09 năm nhưng có thời gian đóng bảo hiểm ở ngạch chuyên viên cộng dồn đủ 09 năm thì cũng được thi nâng ngạch. Do đó, số lượng thanh tra viên chính, kiểm sát viên chính,... hiện tại rất nhiều. Trong đó, rất nhiều người không giữ chức vụ lãnh đạo. Sắp tới Thanh tra Chính phủ tổ chức đợt thi nâng ngạch thanh tra viên chính, sẽ có rất nhiều người được nâng ngạch. Trong đó cũng có rất nhiều người như tôi không phải đang giữ chức vụ lãnh đạo hay đã được quy hoạch lãnh đạo. Tôi thắc mắc là sau này bố trí ngạch theo vị trí việc làm thì bố trí những ngươi này như thế nào. Có bị hạ ngạch hay không vì không phải là lãnh đạo???
 • Dương Viết Huy Hai Bà Trưng, Hà Nội 12:50 24/10/2020

  Vị trí việc làm của công chức khoa học kỹ thuật

  - Hiện nay, nhiều bộ ngành có công chức tham mưu về hoạt động ứng dụng công nghệ (ứng dụng CNTT, công nghệ cao...) nhưng đây không phải là lĩnh vực chính của Bộ đó (ví dụ Hội phụ nữ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao...) Vậy việc xác định ngạch công chức chuyên ngành sẽ do Bộ Nội vụ hay Bộ Chủ quản hay Bộ quản lý chuyên ngành đó (ví dụ: Bộ Thông tin truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ) quy định. Điều này cần phải được thống nhất và làm rõ. - Đối với cơ cấu ngạch đó, đề nghị nghiên cứu mức độ các ngạch (ví dụ thay vì Chuyên viên chính thành Kỹ sư chính,...)
 • Vũ Thị Xuân Lộc 09:22 19/10/2020

  Góp ý

  a) Về nguyên tắc xác định cơ cấu ngạch công chức - Khoản 3 Điều 2 dự thảo Thông tư quy định việc xác định cơ cấu ngạch công phải đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy định về ngạch công chức hành chính cao nhất được áp dụng trong từng cấp hành chính hoặc từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tuy nhiên, hiện nay các quy định pháp luật hiện hành chưa quy định ngạch công chức hành chính cao nhất được áp dụng trong từng cấp hành chính hoặc từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. Một số văn bản của Đảng có nội dung trên, tuy nhiên, chưa đầy đủ và chưa đảm bảo cơ sở pháp lý để địa phương triển khai thực hiện. Đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, quy định rõ làm cơ sở cho địa phương thực hiện. - Điểm c, khoản 2, Điều 8 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, biên chế công chức quy định việc xác định vị trí việc làm, bao gồm : Bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch công chức đối với từng vị trí việc làm. Tuy nhiên, căn cứ khoản 10 Điều 17 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP thì thẩm quyền quyết định cơ cấu ngạch công chức thuộc thẩm quyền của Bộ Nội vụ. Như vậy, sau khi Bộ Nội vụ phê duyệt cơ cấu ngạch thì địa phương mới đủ cơ sở để phê duyệt vị trí việc làm theo thẩm quyền. Tuy nhiên, khoản 3 Điều 2 dự thảo Thông tư quy định việc xác định cơ cấu ngạch công phải đảm bảo nguyên tắc phải căn cứ vào danh mục vị trí việc làm được phê duyệt. Đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn rõ nội dung trên. b) Về cơ sở xác định ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm - Khoản 3, khoản 4 Điều 5 dự thảo Thông tư quy định việc xác định ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm được thực hiện trên cơ sở hướng dẫn về vị trí việc làm của Bộ Nội vụ và các Bộ, cơ quan ngang bộ. Tuy nhiên đến nay Bộ Nội vụ và các bộ ngành chưa ban hành hướng dẫn về vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP. Góp ý nhỏ: để góp ý người góp ý phải điền quá nhiều thông tin. Theo tôi là không cần thiết. Để đơn giản, thuận tiện, đề nghị không cần các thông tin nêu trên.
Tên của bạn (*)
Email (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
  Gủi ý kiến Đóng