Dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức

File đính kèm

Mời xem toàn văn dự thảo Tờ trình và góp ý: Tại đây Download
Mời xem toàn văn dự thảo Thông tư và góp ý: Tại đây Download
Xem Phụ lục kèm theo Thông tư: Tại đây Download
Xem Phụ lục số lượng, cơ cấu ngạch công chức của Bộ: Tại đây Download
Xem Phụ lục số lượng, cơ cấu ngạch công chức của tỉnh: Tại đây Download

3 Ý kiến đóng góp

 • Sơn thị ngọc thuỷ Áp chiến thắng xã tân hộ Cơ huyện tân Hồng tinh đồng tháp 11:00 18/10/2020

  Sinh học

  Sing học 12
 • Lê Văn Bộ Điện bàn-tỉnh quảng Nam 22:04 15/10/2020

  Góp ý dự thảo

  Cần bổ sung tính nâng cao giá trị các ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính vì sắp tới đây khi thực hiện Nghị định 107, 108 có giá trị hiệu lực từ ngày 25/11/2020 thì Chuyên viên chính có khi làm chuyên viên với nhiệm vụ thực chất là chuyên viên chưa đúng giá trị chuyên viên chính vì tế nên quy định cụ thể trong việc bổ nhiệm, luân chuyển, điều động theo đúng nhiệm vụ của chuyên viên chính tránh trường hợp chuyên viên chính trong một đơn vị nhỏ lại nhiều hơn chuyên viên nhưng lại làm nhiệm vụ như chuyên viên, thậm chí làm cấp dưới cho chuyên viên trong việc bổ nhiệm, luân chuyển.
 • Đồng Tiến Quân Năm thới, tỉnh Cà Mau 15:05 10/10/2020

  Đề nghị bổ sung quy định cụ thể mức độ nhiệm vụ, công việc gắn với trình độ chuyên môn đúng với vị trí việc làm theo ngạch công chức: chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên và cán sự. Bởi lẽ, hiện nay các đơn vị có ngạch công chức chuyên viên chính nhưng giao nhiệm vụ như chuyên viên hoặc không tham mưu văn bản theo đúng ngạch CVC quy định
Tên của bạn (*)
Email (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
  Gủi ý kiến Đóng