Dự thảo Đề án thực hiện thống nhất việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức

File đính kèm

Mời xem toàn văn dự thảo Đề án và góp ý Tại đây Download