Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế, Nội quy tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp; Nội quy kỳ tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

File đính kèm

Xin mời xem toàn văn dự thảo Thông tư và góp ý Tại đây Download
Xin mời xem toàn văn dự thảo Quy chế và góp ý Tại đây Download
Xin mời xem toàn văn dự thảo Quy chế và góp ý Tại đây Download