Dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

File đính kèm

Xem toàn văn dự thảo Tờ trình tại đây Download
Xem toàn văn dự thảo Nghị định Tại đây Download