Dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước

File đính kèm

Xem toàn văn dự thảo Tờ trình Tại đây Download
Xem toàn văn dự thảo Nghị định Tại đây Download