Dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang


File đính kèm

Xem toàn văn dự thảo Tờ trình và góp ý: Tại đây Download
Xem toàn văn dự thảo Nghị định và góp ý: Tại đây Download