Dự thảo Thông tư Quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ

Xem toàn văn dự thảo Thông tư: Tại đây

1 Ý kiến đóng góp

  • Người giấu tên Tây Ninh 10:45 06/07/2019

    Góp ý tặng kỷ niệm chương

    Kỷ niệm chương để ghi danh cho người có đóng góp to lớn, lâu dài cho sự nghiệp cách mạng, cần nâng cao lên thành cách danh hiệu do nhà nước trao tặng, kỷ niệm chương ít mang tính thực tế.

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.714.856

Khách Online : 346