Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực

Xem toàn văn dự thảo Nghị quyết của Chính phủ, các Phụ lục: Tại đây

0 Ý kiến đóng góp

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.295.442

Khách Online : 346