Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

 Xem toàn văn Dự thảo Thông tư: Tại đây

3 Ý kiến đóng góp

 • Nguyễn Hà Lan Hà Nội 17:24 14/02/2019

  Điều kiện thi nâng ngạch công chức

  Tại khoản 14 điều 1 của Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định "công chức dự thi nâng ngạch phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ ngạch dưới liền kề với ngạch đăng ký dự thi tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đang ký dự thi nâng ngạch". Song tại Điều 1 của Thông tư 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ lại quy định điều kiện giữ ngạch dưới liền kề với ngạch đưng kỳ dự thi như: công chức đăng kỳ dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đượng từ đủ 06 năm trở lên, dự thi nâng ngạch chuyên viên chính phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc),... Tuy nhiên tại khoản 4 điều 19 trong dự thảo Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ lại chỉ bãi bỏ quy định tại điều 2 của Thông tư 05/2017/TT-BNV (Điều 1 vẫn giữ nguyên, đồng nghĩa với quy định thâm niên giữ ngạch dưới liền kề 06 năm đối với nâng ngạch chuyên viên cao cấp, 09 năm đối với nâng ngạch chuyên viên chính) thì có trái với quy định của Nghị định 161/2018/NĐ-CP không. Kính đề nghị Ban soạn thảo dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 161/2018/NĐ-CP nghiên cứu, xem xét.
 • HoaiXuan 14:18 12/02/2019

  Bổ sung điều 5

  Đối với điều 5 đề nghị bổ sung "Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên. Tại Khoản 1 cũng đề nghị bổ sung: "Cán bộ, công chức cấp xã được quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 61 Luật cán bộ công chức nếu có đủ quy định tại ...." Việc quy định xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã tạo tính liên thông đồng bộ trong hệ thống cán bộ công chức. Trong dự thảo tại điều 5 có đến 2 khoản 4 tên Điều 5 thì nhắc đến công chức nhưng trong các khoản lại có cán bộ cấp xã vì thế nên đặt tên tại Điều 5 bổ sung cả cán bộ và công chức cấp xã thì mới logic.
 • Quản Lộ Tuy Hòa - Phú Yên 16:48 19/01/2019

  góp ý

  Nên quy định rõ về tuyển dụng vị trí công chức gắn với nhiệm vụ chuyên môn cho đúng bằng cấp phù hợp vì hiện nay vẫn còn nơi tuyển công chức làm ở vị trí này mà bằng cấp lại khách ngành, khác chuyên môn nên tham mưu mang tính thực dụng, chưa đào sâu quản lý nhà nước theo ngành hay chức năng của đơn vị Nên quy định rõ về hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế còn cho không?

 • banner-right-02
 • banner-right-03
 • banner-right-04
 • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

 • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 28.579.520

Khách Online : 151