Dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019 - 2021

Xem toàn văn dự thảo Tờ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Tại đây

Xem toàn văn dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Tại đây

Xem toàn văn dự thảo Nghị quyết của Chính phủ: Tại đây

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.295.603

Khách Online : 425