Dự thảo Tờ trình về việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 8/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức và Nghị định số 110/2015/NĐ-CP ngày 29/10/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung, một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP và Dự thảo Nghị đinh về quản lý biên chế công chức

Xem toàn văn Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định: Tại đây

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.295.650

Khách Online : 440