Dự thảo Tờ trình về việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 8/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức và Nghị định số 110/2015/NĐ-CP ngày 29/10/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung, một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP và Dự thảo Nghị đinh về quản lý biên chế công chức

Xem toàn văn Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định: Tại đây

2 Ý kiến đóng góp

 • Đặng Thuỷ Nam định 06:15 10/01/2019

  Đóng góp yếu kiến vào dự thảo nghị định

  Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Tờ trình và Nghị định đề nghị xem lại cụm từ " cơ quan tổ chức-nội vụ". Vì tên cơ quan này có ở những nơi thực hiện thí điểm hợp nhất ban tổ chức cấp ủy với cơ quan nội vụ theo hướng chỉ hợp nhất bộ phận tổ chức, còn các bộ phận khác như tôn giáo, thi đua-khen thưởng, văn thư-lưu trữ chuyển sang cơ quan khác của UBND. Chính vì vậy tên gọi cơ quan "tổ chức-nội vụ " là không phù hợp nên gọi là " Ban Tổ chức và xây dựng chính quyền"
 • Lê Thị Phương Loan 24 QUang Trung, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai 15:39 10/12/2018

  Góp ý Dự thảo Nghị đinh về quản lý biên chế công chức

  Cơ bản thống nhất với nội dung Dự thảo của Nghị định. Tuy nhiên, đề nghị kiểm tra lại lỗi chính tả, lỗi cách chữ trong Dự thảo của Văn bản. Đồng thời để quản lý biên chế công chức được hiệu quả đề nghị sủa đổi Nghị đinh 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010/ Vì tại Nghị định này quy định Trưởng các dơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND là công chức. Vì vậy rất khó trong việc quản lý số biên chế công chức.

 • banner-right-02
 • banner-right-03
 • banner-right-04
 • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

 • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 28.189.515

Khách Online : 513