Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Xem toàn văn dự thảo Thông tư: Tại đây

2 Ý kiến đóng góp

 • Nguyễn Thanh Hoàng Tân Lập, TP. Thái Nguyên 13:14 10/11/2018

  Phần hướng dẫn xếp lương

  Tại Phần hướng dẫn xếp lương (Mục 2, Điều 3) đề nghị ghi: "...được áp dụng hệ số lương của viên chức loại...., từ hệ số lương.... đến hệ số lương...."
 • Nguyễn Thanh Hoàng Tân Lập, TP. Thái NGuyên 13:10 10/11/2018

  Xếp lương cho viên chức GDNN

  Đề nghị Bộ Nội vụ xem xét điều chỉnh nội dung hướng dẫn xếp lương theo hương tạo điều kiện cho viên chức đang công tác trong ngành dạy nghề giữ ngạch trong thời gian dài (ví dụ 15c.207) nhưng do điều kiện khách quan chưa có văn bản hướng dẫn để được xét chuyển ngạch (lên 15.113) mặc dù theo TT03/2018/TT-BLĐTBXH đủ điều kiện được bổ nhiệm ngạch giảng viên GDNN lý thuyết hạng (III). Nhưng theo tôi hiểu nếu xét chuyển lương theo Dự thảo của Bộ thì cá nhân đó vẫn phải xếp lương tương ứng với ngạch cũ. Do đó để dễ hiểu hơn, đông thời thu hút nguồn nhân lực có trình độ, đề nghị Bộ xem xét điều chỉnh, cụ thể: tại các khoản a mục 2, Điều 3 điều chỉnh như sau: "Giảng viên giáo dục...được áp dụng hệ số lương của viên chức loại... từ hệ số lương ... đến hệ số lương ...". Xin cảm ơn Bộ.

 • banner-right-02
 • banner-right-03
 • banner-right-04
 • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

 • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 27.005.389

Khách Online : 799