Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức và chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử

Xem toàn văn dự thảo: Tại đây

1 Ý kiến đóng góp

  • Đỗ Viết Phúc 09:55 12/10/2018

    đóng góp ý kiến về việc giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng

    thứ nhât, đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu, xem xét sửa đổi trích yếu nội dung thành "Giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của các cơ quan, tổ chức và chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử" vì: các cơ quan, tổ chức khi được thành lập và hoạt động thì đều có lịch sử hình thành và phát triển của ngành, lĩnh vực nên việc viết lịch sử hình thành của ngành cũng cần giữ lại con dấu thứ hai, không chỉ giữ lại con dấu củacác cơ quan cấp tỉnh mà các cơ quan cấp huyện và con dấu của HĐND và UBND cấp xã, các cơ quan chuyên môn thuộc huyện...

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 26.368.617

Khách Online : 330