Dự thảo Thông tư quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Giáo dục nghề nghiệp

Xem toàn văn Dự thảo Thông tư: Tại đây

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 28.939.904

Khách Online : 640