Dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định quy định về quản lý tổ chức xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp

Xem toàn văn Tờ trình và Báo cáo đánh giá tác động, Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg: Tại đây

Xem toàn văn dự thảo Nghị định: Tại đây

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 20.917.623

Khách Online : 408