Dự thảo Tờ trình Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị định và Đề cương dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Xem toàn văn dự thảo Tờ trình Chính phủ: Tại đây

Xem toàn văn  Đề cương dự thảo Nghị định: Tại đây

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 20.917.712

Khách Online : 426