Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương

Xem toàn văn dự thảo Tờ trình: Tại đây

Xem toàn văn dự thảo Nghị định: Tại đây

6 Ý kiến đóng góp

 • lê văn châu 16:20 20/04/2018

  góp ý dự thảo NĐ thay thế NĐ 37

  1- Tại khoản 1, Điều 3, dự thảo quy định: "1. Phòng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện thực hiện chức năng, giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước ..." Tôi cho rằng quy định như vậy có phần chưa phù hợp với cơ quan Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện như đã quy định tại khoản 9, Điều 7 của dự thảo. Qua thực tiễn, tôi thấy cơ quan Văn phòng thường can thiệp sâu vào chuyên môn của các cơ quan chuyên môn khác, dẫn đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn khác chưa chủ động, chưa cao. Do đó, tôi đề nghị quy định VP HĐND và UBND là cơ quan tổng hợp, giúp việc cho HĐND, UBND cấp huyện, không quy định là cơ quan chuyên môn (nếu bổ sung chức năng, nhiệm vụ của phòng Y tế, Phòng Dân tộc về cho VP, thì quy định VP tham mưu, giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước về các lĩnh vực này). 2- Tại khoản 2, Điều 3, dự thảo quy định: "2. Phòng có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật ..." Tuy nhiên, không quy định phòng có tư cách pháp nhân. Nhưng trong thực tế, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, phòng phải giao dịch với tổ chức, cá nhân khác, VD: như mua sắm, sửa chữa tài sản, máy móc, thiết bị, nếu phòng không có tư cách pháp nhân, liệu có phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự 2015? 3- Tại khoản 3, Điều 5, dự thảo (số lượng phó trưởng phòng ...): Tôi đồng ý với đề xuất của cơ quan soạn thảo là theo Phương án 1 (sẽ tránh được sự tùy tiện trong việc bố trí cấp phó ở địa phương, dẫn đến cơ quan thì nhiều quá, cơ quan thì không có người để giúp cấp trưởng). 5- Tại Điều 6, dự thảo: Đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa, bổ sung lại tên của Điều (bởi lẽ, nếu sử dụng tên gọi của Điều 6 là "Chế độ làm việc và trách nhiệm của trưởng phòng" là chưa bao quát, trong khi nội dung của Điều 6, quy định về chế độ làm việc và trách nhiệm của phòng, của trưởng phòng, của đội ngũ chuyên viên. Do vậy, đề nghị sửa lại như sau: "Chế độ làm việc và trách nhiệm của phòng, trưởng phòng" 6- Tại khoản 1, Điều 6, dự thảo: Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung cụm từ "Quy chế làm việc của cơ quan" ngay say cụm từ "và theo quy chế làm việc của UBND cấp huyện" (bởi lẽ, tại khoản 2 đã quy định là Trưởng phòng phải ban hành quy chế làm việc của cơ quan). 7- Tại khoản 2, Điều 7, dự thảo: Đề nghị quy định chi tiết hơn cụm từ "và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật" Cụ thể như sau: - Thay thế cụm từ "và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật" bằng cụm từ " công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước Tủ sách pháp luật" - Bổ sung cụm từ "và nhiệm vụ khác do pháp luật quy định" sau cụm từ "quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính" 8- Tại Điều 9 của dự thảo (khung số lượng các phòng): Tôi tán đồng với đề xuất của cơ quan soạn thảo là theo Phương án 1. Nếu theo phương án này sẽ cắt giảm số lượng phòng đáng kể, hơn nữa với quy định số lượng biên chế tối thiểu khi thành lập phòng, thì chọn phương án này là phù hợp.
 • nguyễn văn tuấn hà nội 08:05 18/04/2018

  tinh gọn lại nữa

  Dự thảo chưa thể hiện tính tinh gọn đầu mối còn cồng kềnh nên sát nhập chỉ còn từ 8-10 phòng ban của huyện thôi là đủ và tăng số lượng chuyên viên các phòng phan nên giao việc cho chuyên viên phụ trách lĩnh vực ví dụ: khi thành lập một đoàn kiểm tra giám sát thì ít nhất có từ 4-5 thành viên, nếu phòng ban chỉ có 5 người thì không thể tổ chức đi kiểm tra giám sát được hoặc nếu có ít người quá khi kiểm tra dễ nảy sinh tiêu cực theo cá nhân nên giảm số phòng ban và tăng biên chế mỗi phòng nên ít nhất 9 người và từ 9-14 người mới có 01 phó dưới 9 người không cần cấp phó. ( chức năng nhiệm vụ của phòng thì rất nhiều tham mưu ban hành văn bản, kiểm tra giám sát việc thực hiện văn bản, quản lý lĩnh vực trên địa bàn, tham gia các việc khác của cấp trên, nên nếu để biên chế ít 5 người bố trí như sau: 01 trưởng phòng đi họp, 01 phó phòng ở nhà trông đơn vị, 01 văn thư đánh máy, 01 kế toán, 01 chuyên viên chuyên môn thì công việc sẽ không cao)
 • Huyền Dong thap 07:13 18/04/2018

  góp ý Phong Y te

  Nên để nguyên Phong Y te không hợp nhất, bổ sung thêm chúc năng tham mưu UBND Huyện quản lý thống nhất 1 đầu mối về an toàn thực phẩm cấp huyện theo xu hương hiện nay đang thí điểm cấp tỉnh có Ban An toàn thực phầm thì sắp tới công việc nầy ở huyện sẽ giao cho Phòng y tế với tên gọi cơ quan mới là phòng y tế và An toàn thực phẩm. Nó vừa phù hợp với xu thế và mang tính chuyên ngành, sẽ làm mạnh thêm chức năng quản lý nhà nước về y tế và an toàn thực phẩm là vấn điề quan tâm nhất hiện nay.
 • Đào Bá Thiên Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 15:47 17/04/2018

  góp ý dự thảo

  Theo như dự thảo, tôi có ý kiến là nên hợp nhất Phòng Nội vụ và Ban Tổ chức huyện ủy Văn phòng Đảng huyện và Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện, không thí điểm, không thành lập Phòng Dân tộc mà đưa vào Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện!Thời gian hoàn thành nên đưa ra mốc tháng trong năm 2018 (ví dụ tháng 10/2018).
 • Mai Đức Huỳnh Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình 14:32 17/04/2018

  Vài ý kiến đóng góp

  1. Tôi ủng hộ và phải ghi rằng bắt buộc sáp nhập: Phòng Nội vụ và Ban Tổ chức Thanh tra và Ủy ban Kiểm tra Phòng Văn hóa - thông tin với Ban Dân vận Văn phòng HĐND UBND với Vp Huyện ủy. Chức năng nhiệm vụ chồng chéo, trùng lặp. Phòng Dân tộc tôi nghĩ không cần thành lập, một phần nhiệm vụ chuyển cho Phòng Nội vụ có công tác dân tộc, tôn giáo, một phần chuyển cho Phòng Nông nghiệp hay Kinh tế. Thế là đã giảm được tương đối. 2. Về số lượng cấp Phó. Chỉ quy định 01 người. Mới nâng cao được năng lực tham mưu của chuyên môn, cấp Phó thực chất là cấp trung gian. Ở nước ngoài rất ít cấp Phó, thậm chí còn không có, mà hiệu quả so với ta thì khỏi phải bàn. Chứ quy trình chỉ đạo từ trên xuống, Chủ tịch giao cho Trưởng phòng, Trưởng giao cho Phó, Phó chỉ đạo chuyên môn làm, và xong lại báo cáo từ dưới lên như thế, rất mất thời gian.
 • Sơn Vĩnh linh, quang tri 09:28 17/04/2018

  Góp ý dự thảo nghị định

  Đề nghị cần quy định Phòng Y tế là phòng cứng, vì xu hướng xã hội hóa dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên cả lĩnh vực công, tư nhân, vấn đề atvstp, thuốc, TPCN...cần có sự tham mưu mang tính đặc thù, chuyên môn sâu trên ,địa bàn. Nếu đư nhiệm vụ này về VPHĐND, UBND sẽ tạo lỗ hõng trong quản lý
 • banner-right-02
 • banner-right-03
 • banner-right-04
 • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.949.360

Khách Online : 525