Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Xem toàn văn Dự thảo Tờ trình: Tại đây
Xem toàn văn Dự thảo Nghị định: Tại Đây

2 Ý kiến đóng góp

 • Do thi hang Ninh Thuận 13:02 19/04/2018

  Góp y cho đon vị sự nghiệp ngành lâm nghiệp

  Trong các đơn vị sụ nghiệp ngành lâm nghiệp như các ban quản lý rừng. Trên cùng một địa bàn mà 02 đơn vị cùng một chức năng quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Chẳng hạn hạt Kiểm lâm huyện và ban quản lý.Theo tôi cần xác nhập các ban quản lý rừng mà không đủ tiêu chuẩn thành lập Hạt kiểm lâm ban quản lý vào Hạt Kiểm lâm huyện để về một đầu mối.
 • Hoàn Số 16, Lý Thánh Tông, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 08:45 12/04/2018

  Sáp nhận đơn vị sự nghiệp

  Theo mình các đơn vị sự nghiệp như Ban quản lý dự án chuyên ngành cấp tỉnh (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông) nên sáp nhập làm 01 Ban gọi là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình tỉnh như vậy Ban sẽ thu gọn đưcợc nhiều đầu mối, tiết kiệm được số lượng cấp trưởng, cấp phó và các phòng chuyên môn, số lương người làm việc, số hợp đồng và bộ máy tinh gon, hiệu quả
 • banner-right-02
 • banner-right-03
 • banner-right-04
 • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.949.384

Khách Online : 535