Dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức


File đính kèm

DuthaoTTcuaBNV Download

2 Ý kiến đóng góp

 • Thanh Tỉnh Bình Dương 09:25 14/11/2017

  Góp ý thông tư về đào tạo bồi dưỡng

  Đề nghị dự thảo Thông tư mới nên tiếp thu quy định tại Điều 15 Thông tư số 03/2011/TT-BNV nội dung tiếp thu cụ thể Điều 15 như sau: Giá trị sử dụng chứng chỉ 1. Chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức chứng chỉ chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chuyên ngành có giá trị sử dụng phạm vi toàn quốc. 2. Bằng tốt nghiệp Đại học ngành hành chính học, Thạc sỹ quản lý hành chính công, Tiến sỹ quản lý hành chính công có giá trị thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên Bằng tốt nghiệp Thạc sỹ quản lý hành chính công, Tiến sỹ quản lý hành chính công có giá trị thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính. 3. Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng công chức trong nước chứng chỉ bồi dưỡng ở nước ngoài là một trong những căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm của công chức. 4. Chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức là một trong những điều kiện để công chức được cử dự thi nâng ngạch, bổ nhiệm vào ngạch đã học và được học chương trình theo tiêu chuẩn ngạch cao hơn liền kề... Nên tiếp thu nội dung này để trách lãnh phí trong công tác đào tạo bồi dưỡng hiện nay.
 • đàm từ tuấn 21:22 12/11/2017

  góp thêm ý

  theo tôi, nên ghi cụ thể chương trình đào tạo gắn với ngạch như chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính và chuyên viên thì được đào tạo những gì!không gắn với chức vụ hoặc lãnh đạo!
 • banner-right-02
 • banner-right-03
 • banner-right-04
 • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 22.091.847

Khách Online : 175