Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

Xem toàn văn dự thảo Thông tư: Tại đây

3 Ý kiến đóng góp

 • Ngọc Tân xã Trọng Quan - Đông Hưng - Thái Bình 11:48 20/09/2017

  Góp ý vào dự thảo sửa đổi Theo thông tư số 04/2012/TT-BNV

  Theo tôi Bộ Nội vụ nên sử đổ bổ xung Điều 11 thông tư số 04/2012/TT-BNV về Tiêu chuẩn Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và Phó trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố như sau: Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và Phó trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố phải là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn, tổ dân phố có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao. Về độ tuổi:Người ứng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và Phó trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố phải từ đủ 21 tuổi trở lên, trong trường hợp đặc biệt các đồng chí lần đầu tham gia ứng cử và những đồng chí được giới thiệu tái cử phải đủ thời gian công tác ít nhất trọn một nhiệm kỳ. Không quá 57 tuổi đối với nam, không quá 52 tuổi đối với nữ khi tham gia giữ chức vụ lần đầu. Mốc tính độ tuổi từ tháng sinh của nhân sự đến tháng tổ chức bầu cử. Về trình độ: Đối với xã khu vực đồng bằng người ứng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và Phó trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố phải có trình độ từ trung học phổ thông ( hết cấp 3) trở lên, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên. (vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc, biên giới, hải đảo có thể có trình độ từ trung học cơ sở trở lên, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị tùy từng địa phương đơn vị). Có như vậy mới giải quyết được công tác đổi mới cán bộ và không gây khó khăn cho công tác ứng cử, đề cử và bầu cử ở cơ sở, không gây mất đoàn kết giải quyết được vấn đề mâu thuẫn ngay từ cơ sở và quản lý của chính quyền dễ dàng hơn vì cứ đủ tiêu chuẩn mới được ứng cử. Mặt khác sẽ tạo điều kiện cho người có trình độ, năng lực, sức khỏe và được đào tạo cơ bản có điều kiện tham gia hoạt động ngay từ cơ sở tạo nguồn cán bộ cho các địa phương.
 • Nguyen Le Hong Sai gon 10:53 19/09/2017

  gop y

  gop y van ban phap luat
 • Tân xã Trọng Quan - Đông Hưng - Thái Bình 14:06 16/09/2017

  góp ý kiến

  Theo tôi Bộ nên bổ sung thêm Tiêu chuẩn Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố Vì: - Theo thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố thì tiêu chuẩn còn chung chung mới quy định về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, không quy định rõ cụ thể về độ tuổi, trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp, nế là đảng viên phải quy định thêm trình độ chính trị thì mới dễ cho công tác hiệp thương ứng cử, đề cử. Mặt khác quy định thêm về trình độ, độ tuổi thì mới đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ trong thời kỳ mới như nghị quyết trung ương 3 khóa VIII, và các văn bản của Đảng, nhà nước về đổi mới công tác cán bộ, tiến tới còn phải phù hợp với Nghị quyết trung ương VI khóa XII, - Tôi đã tham gia công tác tại địa phương từ năm 1999 đến nay, nhiều nhiệm kỳ tham gia lam công tác bầu cử từ trưởng, phó thôn đến bầu cử đại biểu quốc hội, HĐND hầu hết các cuộc bầu cử sẩy ra mâu thuẫn như tuyên truyền vận động, nói xấu, thậm trí có cả truyền đơn, thơ, vè về người ứng cử do tiêu chuẩn còn chung chung không cụ thể. - Tôi đề xuất Tiêu chuẩn về trình độ học vấn phải từ Trung học phổ thông (Cấp 3 ) trở lên, chính trị sơ cấp, chuyên môn thì tùy địa phương, ( đối với vùng đồng bằng) vì hiện nay trình độ dân trí cao hơn trước, các phương tiện thông tin đại chúng, mạng internet nhiều do đó cần đội ngũ trưởng phó thôn phải có trình độ nhất định để sử sử dụng công nghệ thông tin, ứng dụng khoa học ký thuật mới có thể tổ chức điều hành hoạt động của thôn làng tốt hơn quy định tiêu chuẩn về độ tuổi thì cũng nên quy định nam đến 60 tuổi, nữ 55 tuổi ( hết tuổi lao động là thôi không được ứng cử nữa) người ứng cử phải đảm bảo còn tuổi tham gia trọn một nhiệm kỳ có như vậy mới thu các em học sinh có trình độ, năng lực và sức khỏe có cơ hội được tham gia ngay từ cơ sở tạo nguồn cho xã thị trấn.

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.452.629

Khách Online : 190