Dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ quy định quản lý văn bản và hồ sơ điện tử

File đính kèm

DuthaoTTcuaBNV Download

2 Ý kiến đóng góp

  • Phan Hồng Nga Văn phòng Mã số mã vạch GS1 Việt Nam 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 15:04 15/06/2017

    Góp ý Điều 18. Tạo lập hồ sơ điện tử, khoản 2. Mã hồ sơ: a) Mã định danh của cơ quan, tổ chức

    Mã định danh của cơ quan, tổ chức nên áp dụng cấu trúc chung toàn cầu do tổ chức tiêu chuẩn hóa thế giới ISO hoặc tổ chức Mã số mã vạch GS1 quốc tế quy định, cụ thể: 1) áp dụng cấu trúc mã phân định tổ chức và các bộ phận của tổ chức thống nhất toàn cầu cho mục đích trao đổi thông tin theo bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 6523:1998 về “Công nghệ thông tin – Cấu trúc mã phân định tổ chức và các bộ phận của tổ chức” Hoặc 2) Đăng kí với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Mã định danh GLN (Global Location Number) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7199 phù hợp hoàn toàn quy định của tổ chức mã số mã vạch GS1 quốc tế về “Phân định và thu thập dữ liệu tự động – Mã số địa điểm toàn cầu GS1 – Yêu cầu kĩ thuật”
  • Phan Hồng Nga Văn phòng Mã số mã vạch (GS1 Việt Nam) Số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 14:26 15/06/2017

    Góp ý Điều 18. Tạo lập hồ sơ điện tử, khoản 2. Mã hồ sơ: c) Số và ký hiệu hồ sơ

    Để phân định hồ sơ/ tài liệu nên áp dụng cấu trúc mã toàn cầu phân định loại tài liệu GDTI (Global Document Type Identifier) của Tổ chức mã số mã vạch GS1 quốc tế theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9987:2013 về “Mã toàn cầu phân định loại tài liệu - Quy định kĩ thuật” Mã toàn cầu phân định loại tài liệu (GDTI – Globle Type Identifier) là một khóa của GS1 để phân định các loại hồ sơ, tài liệu được coi là quan trọng trên toàn cầu. GDTI sẽ cung cấp một đường kết nối đến cơ sở dữ liệu nắm giữ bản lưu “chủ” về tài liệu đó và có thể mã hóa GDTI thành mã vạch GS1-128 hoặc mã GS1 QR hoặc thẻ tần sau đó gắn lên tài liệu làm biện pháp phân định đơn nhất hoặc để thu hồi tự động rất nhanh chóng, chính xác mọi thông tin hay nội dung chi tiết về hồ sơ, tài liệu.

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 41.446.325

Khách Online : 398